Project omschrijving

Convenant Bouw Adaptief: Hoe adaptief bouw jij al?

De provincie Zuid-Holland heeft een bouwopgave van 100.000 nieuwe woningen tot 2025. Deze grote bouwopgave biedt de kans om deze woningen klimaatbestendig te ontwikkelen en hiermee schade of duurdere herstelmaatregelen in de toekomst te voorkomen. Daarom is het Convenant Klimaatadaptief Bouwen in het leven geroepen.

Werkzaamheden

Logo en huisstijl ontwerp, grafisch ontwerp, webdesign

Opvallend en eigentijds

Het was belangrijk dat het logo voor Bouw Adaptief op zou vallen tussen de logo’s van de partners. Ik heb daarom gekozen voor een uniek lettertype en de vormelementen uit dit lettertype terug laten komen in de huisstijl.

Huisstijlelementen

De huisstijlelementen zijn ontstaan door vormen uit het logo. Zo komt de ‘druppel’ uit de negatieve ruimte van de ‘a’ en de ‘e’ uit het logo en hebben beelden altijd een schuin oplopende rand en afgeronde hoeken, wat dan weer afgeleid is van de ‘b’ uit het logo. Ook in de website komen deze elementen terug.

Beeldtaal

Het convenant heeft een leidraad opgesteld voor zes klimaatthema’s: wateroverlast, droogte, hittestress, bodemdaling, biodiversiteit en overstromingen. Om de thema’s binnen de verschillende uitingen herkenbaar te maken heb ik voor ieder van hen een icoon ontwikkelt.

Veilig wonen en werken in de Botlek
Yorizon: een bedankje aan IT